Ajuts i subvencions

El Departament de Cultura i l'Institut Català de les Empreses Culturals atorgaran subvencions per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la mesura que els ha provocat perjudicis econòmics. Les subvencions que preveuen ajuts en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el context de l'actual del brot de la COVID.

Trobareu tota la informació aquí

L'Ajuntament de Mataró atorga cada any subvencions a les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 

Hi ha diversos àmbits d'acció susceptibles de rebre aquestes subvencions, i les activitats i projectes culturals en són un. Si voleu més informació accediu aquí.

Mataró és una ciutat amb un teixit associatiu molt important i actiu. Si voleu informació, assessorament o conèixer els tràmits i recursos amb els que l'Ajuntament de Mataró dona suport , consulteu el Portal d'Entitats de l'Agència de Suport a l'Associacionisme