"La benedicció del tren" de Francesc Pagès Serratosa

Museu de Mataró

publicacions
Data de la publicació : 25.05.2020

La inauguració de la primera línia de tren Barcelona-Mataró (28 d’octubre de 1848) es va fer en tres actes inaugurals consecutius: a l’estació de Barcelona d’on va sortir la comitiva, un altre a l’estació d’El Masnou i el tercer i més important, a l’estació de Mataró. Aquest últim acte és el que reprodueix aquest relleu amb la màquina de tren ocupant un lloc central i a la dreta el contingent d’autoritats de Barcelona i Mataró, i els dos bisbes de Barcelona i Puerto Rico oficiant la cerimònia de benedicció. L’autor de l’obra, Francesc Pagès Serratosa (Barcelona, 1852 – 1899), va retratar d’una manera bastant fidel a les principals figures, mentre que no va ser excessivament rigorós amb la màquina del tren i tampoc va deixar gaire espai per representar a la multitud que va acompanyar la inauguració (tot just quatre figures en el marge esquerre, entre elles un home amb gorra de mariner i un nen que assenyala amb admiració). Pagès és considerat un exponent típic de l’eclecticisme escultòric de la segona meitat del segle XIX, i estava especialitzat en imatgeria religiosa i relleus escultòrics, dels quals en va rebre diversos encàrrecs oficials que es poden veure a Barcelona (com una Al·legoria, a la cascada del parc de la Ciutadella o l’estàtua del Ferrer de Blanes del monument a Colom).

La peça del Museu de Mataró, és el guix original a partir del qual es va fer la còpia que avui es troba instal·lada a la façana del Palau de Justícia, a Barcelona. Forma part d’un conjunt de vint-i-dos relleus que –segons indica el catàleg raonat Art públic de l’Ajuntament de Barcelona–es van encarregar l’any 1891 mentre s’estaven portant a terme les obres de construcció de l’edifici. Es va fer una tria diversificada d’autors (la llista incloïa, a més de Francesc Pagès, a Rafael Atché, Miquel Blay, Pere Carbonell, Josep Llimona, Torquat Tasso, Venanci Vallmitjana...), amb l’encàrrec de traslladar conceptes de caràcter jurídic (el dret romà, els Usatges, els furs...), referències a les institucions de la corona catalano-aragonesa (el Consell de Cent, la Generalitat, el Consolat de Mar...) i, finalment, fets històrics barcelonins no vinculats al Dret (Colom a Barcelona, la primera pedra del Palau de Justícia, l’Exposició de 1888 i la inauguració del ferrocarril Barcelona-Mataró). Així doncs, més enllà de la cita auto-referencial de la primera pedra, que un dels tres episodis històrics escollits fos la inauguració del tren exemplifica la importància que se li concedia a la primera línia de tren.

Títol: La benedicció del tren
Autor: Francesc Pagès Serratosa (Barcelona, 1852 – 1899)
Data: 1891
Tècnica: relleu de guix
Mides: 67 x 183 cm
Número d’inventari: MdM 5415