Memòria Covid-19 a Mataró

Museu de Mataró

Data de la publicació : 14.05.2020

#memoriacovidmataro 

Què volem fer? 

Convidar a la ciutadania a participar en la campanya de recollida de la memòria material que sigui testimoni del pas de la COVID-19 per la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme, per decidir-ho entre tots.

Convertirem el Museu de Mataró en un punt de trobada de la diversitat de perspectives de l’impacte de la COVID-19 en les nostres vides. 

El nostre objectiu? 

Recollir, primer virtualment i més tard materialment, els testimonis de la pandèmia que hom consideri necessari conservar com a patrimoni cultural, per tal de poder configurar els relats que ens caldrà articular a l’entorn d’aquesta crisi sanitària, social i econòmica. 

Els materials proposats poden ser molt diversos: 

 • imatges que capturin moments del confinament
 • objectes que s’han convertit en quotidians durant el confinament (EPIS, pancartes, cartells, dibuixos...)
 • els aplaudiments als balcons, les vivències dels malalts, dels professionals als hospitals i les residències de gent gran

També busquem testimonis de:

 • els professionals d’activitats essencials
 • les empreses que han adaptat la seva producció per atendre les demandes d’aquesta crisi sanitària
 • les diferents propostes culturals de qualsevol àmbit que han anat sorgint al llarg d’aquests dies 

Com participar?

Enviant-nos un missatge a l’adreça de correu electrònic museum@ajmataro.cat

Amb un missatge que contingui informació bàsica com: 

 • Nom, cognom, correu electrònic i telèfon de contacte de la persona que fa la donació
 • Fotografia de l’objecte o del document que es vol cedir. En cas de tractar-se d’un document digital pot adjuntar-se al correu (els formats  recomanats són jpg, i mp4; i la durada vídeos màx. 50”)
 • Breu descripció de context o informació rellevant sobre l’objecte o el document

Quan el Museu pugui tornar a obrir portes i atendre la recollida presencialment contactarà amb vosaltres per avaluar la donació i activar els mecanismes necessaris per fer-la efectiva.

Amb qui ho fem? 

És una campanya coordinada amb diferents museus de les Xarxes de Museus d’Història i Monuments i de Museus d’Etnologia de Catalunya, a la que pertany el Museu de Mataró. També coordinada amb l’Arxiu de Mataró i el Comarcal del Maresme que participen en una campanya similar endegada pels arxius a nivell nacional.

Una cop finalitzada posarem en comú la recepció del material obtingut per poder fer-ne una lectura transversal en clau de país i desenvolupar un projecte comú de divulgació. 

Ens ajudes a difondre la iniciativa? 

Si alhora voleu fer comunicació de la vostra participació al projecte a les xarxes socials, us recomanem utilitzar els hashtags: #memoriacovidmataro #Patrimonisconfinats #memoriespandemia 

Com utilitzarem les vostres dades i el material rebut?

D'acord amb la normativa de protecció de dades vigent, les de caràcter personal no podran ser cedides a altres tercers públics o privats. Els objectes, documents i arxius rebuts amb les vostres propostes seran utilitzats exclusivament per als objectius que s’especifiquen a continuació:

 • La creació d’un fons al Museu de Mataró que es posarà a disposició de la ciutadania per la seva consulta amb finalitats d’investigació i de divulgació cultural.
 • La  difusió en mitjans de comunicació i xarxes socials.
 • La possible incorporació a una exposició temporal dels materials cedits, ja sigui organitzada pel propi Museu,  o en col·laboració amb altres museus adscrits a les xarxes de museus de Catalunya.

Què implica per vosaltres la tramesa de documentació? 

 • L’autorització expressa per poder exhibir, publicar, difondre o reproduir els objectes, les imatges, els àudios i els textos facilitats, en el marc del desenvolupament del projecte Memòria Covid Mataró sense que comporti cap tipus de compensació.
 • La garantia que no existeixen tercers que disposin de drets d’exclusivitat sobre l’exhibició, publicació, difusió o reproducció dels documents gràfics facilitats i que disposeu del consentiment de les persones que hi apareixen o que s’hi puguin identificar.

Seguiu-nos a: 

Facebook Museu de Mataró

Twitter Museu de Mataró