Memòria Covid-19 a Mataró. Museu de Mataró

Dia Internacional dels Museus

Data de la publicació : 14.05.2020

#memoriacovidmataro

Què volem fer?
Convidar la ciutadania a participar en la campanya de recollida de la memòria material que sigui testimoni del pas de la COVID-19 per la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme.

Convertirem el Museu de Mataró en un punt de trobada de la diversitat de perspectives de l’impacte de la COVID-19 en les nostres vides. 

El nostre objectiu? 
Recollir, primer virtualment i més tard materialment, els testimonis de la pandèmia que hom consideri necessari conservar com a patrimoni cultural, per tal de poder configurar els relats que ens caldrà articular a l’entorn d’aquesta crisi sanitària, social i econòmica. 

Els materials proposats poden ser molt diversos: 

  • imatges que capturin moments del confinament
  • objectes que s’han convertit en quotidians durant el confinament (EPIS, pancartes, cartells, dibuixos...)
  • els aplaudiments als balcons, les vivències dels malalts, dels professionals als hospitals i les residències de gent gran

També busquem testimonis de:

  • els professionals d’activitats essencials
  • les empreses que han adaptat la seva producció per atendre les demandes d’aquesta crisi sanitària
  • les diferents propostes culturals de qualsevol àmbit que han anat sorgint al llarg d’aquests dies 

Com participar?
Enviant-nos un missatge a l’adreça de correu electrònic museum@ajmataro.cat

Amb un missatge que contingui informació bàsica com: 

  • Nom, cognom, correu electrònic i telèfon de contacte de la persona que fa la donació
  • Fotografia de l’objecte o del document que es vol cedir. En cas de tractar-se d’un document digital pot adjuntar-se al correu (els formats recomanats són jpg i mp4, i la durada de vídeos màxim 50”)
  • Breu descripció de context o informació rellevant sobre l’objecte o el document

El Museu contactarà amb vosaltres per avaluar la donació i activar els mecanismes necessaris per fer-la efectiva.

Amb qui ho fem? 
És una campanya coordinada amb diversos museus de les Xarxes de Museus d’Història i Monuments i de Museus d’Etnologia de Catalunya, a la que pertany el Museu de Mataró. També ens coordinem amb l’Arxiu de Mataró i el Comarcal del Maresme, que participen en una campanya similar endegada pels arxius a nivell nacional.

Una cop finalitzada posarem en comú la recepció del material obtingut per poder fer-ne una lectura transversal en clau de país i desenvolupar un projecte comú de divulgació. 

Ens ajudes a difondre la iniciativa? 
Si alhora voleu fer comunicació de la vostra participació al projecte a les xarxes socials, us recomanem utilitzar els hashtags: #memoriacovidmataro #Patrimonisconfinats #memoriespandemia 

Seguiu-nos a: 

Facebook Museu de Mataró

Twitter Museu de Mataró