"Perxa de cardots"

Museu de Mataró

publicacions
Data de la publicació : 30.04.2020

La perxa de cardots aplica un tractament d’acabat per modificar l’aspecte i el tacte del teixit. El teixit queda amb una capa de pèl molt suau a la superfície. L’operació consisteix en formar o aixecar pèl en una o en les dues cares del gènere. Per a gratar la fibra de la superfície dels teixits s’utilitzaven les punxes vegetals dels cards burrals, anomenats popularment «cardots». Al llarg del temps els cardots s’han substituït per pues metàl·liques. La producció de gènere de punt apelfat, ha estat una de les especialitats més reconegudes de la indústria tèxtil de la ciutat de Mataró.

Nom: Perxa de cardots
Data: c. 1905
Mides: 152 x 83 x 165 cm
Número d’inventari: MdM 16144
Procedència: «La Cooperació Fabril» (Olot)