Sabies que les vaixelles s’han anat adaptant als nous gustos i aliments?

Data de la publicació : 16.05.2020

Al llarg de la història s’han anat incorporant elements a la cuina a partir dels viatges, descobriments i noves modes en la manera de menjar. Un exemple destacat a les col·leccions del Museu són els recipients que tenim per prendre xocolata desfeta. Les xicres com a continent (i unitat de mesura), les marcelines com a suport i les xocolateres de llautó ens mostren com les classes més nobles dels segles XVIII van incorporar prendre xocolata desfeta als seus refinats costums.

Has incorporat darrerament algun element nou a la teva vaixella? 

#platsataula #DIM2020

Marcelines, xicres i xocolatera
Data: segle XVIII
Matèria/tècnica: ceràmica vidriada (marcelines i xicres), ferro i fusta (xocolatera)
Mides: 5,5 x 19 cm / 6 x 20 cm / 5,2 x 6 cm / 5 x 5,8 cm / 19 x 25 cm
Núm. d’inventari: MdM 100, 101, 320, 321, 475
Foto: Jordi Cantenys