Sabies que, segons com pares la taula, es pot saber d’on provens?

Data de la publicació : 12.05.2020

A casa nostra estem acostumats a parar taula amb tota la vaixella del mateix material i disseny. Però hi ha altres cultures, com per exemple la japonesa, en les quals és un signe de distinció que la vaixella estigui formada per atuells de forma, materials i procedències diferents per poder-los combinar. També varien d’altres costums com posar o no estovalles; la manera de col·locar els coberts i les copes; l’ordre en servir el menjar...

Ens vols enviar una fotografia de la teva taula parada?

#platsataula #DIM2020

Ampolla i vasos
Data: segle XVII
Matèria/tècnica: vidre mataroní
Foto: Jordi Cantenys