Sabies que també podem decorar els plats?

Data de la publicació : 17.05.2020

En el Museu de Mataró es conserven plats decorats com, per exemple, el d’Elisard Sala (Barcelona 1913-1970). Sala, va ser un músic, ceramista i escriptor que es va vincular a la vida cultural de Mataró. Va col·laborar amb el poeta mataroní Josep Punsola en un dels primers cançoners en català de la postguerra «Cançons de Muntanya Nit i Camí», 1949. Amic de Jordi Arenas i d’en Terri, participava sovint a les tertúlies que es feien a la ciutat.  Va exposar al Museu l’any 1952, 1954 i 1960 i, d’aquesta darrera mostra, prové aquest plat decorat.

Us animeu a decorar-ne un dels que teniu a casa? 

#platsataula #DIM2020

Plat decorat 
Autor: Elisard Sala (1913-1970)
Data: 1953
Matèria/tècnica: ceràmica
Mides: 8,2 x 31 cm Ø
Núm. d’inventari: MdM 5863
Foto: Museu de Mataró